SiZ Sp. z o.o., ul. Widok 8, 64-920 Piła, NIP 764 267 32 99, REGON 365063236
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000630576. KAPITAŁ ZAKŁ. 5000ZŁ
Realizacja: Social Room