Jak wprowadzić system sprzedaży ®TAO sales naturalnie do organizacji?

Przeprowadzenie analizy bieżącej sytuacji danej firmy z udziałem naszego trenera. Na podstawie zebranych informacji trener dostroi model ®TAO sales naturalnie, aby z niemalże chirurgiczną precyzją dopasować jego treści do sytuacji, oczekiwań i możliwości danej organizacji.

Przeprowadzenie warsztatu ®TAO sales naturalnie przez trenera, wykorzystując najnowsze odkrycia i wiedzę na temat mózgu, neuronaki, psychokomunikacji, psychofizjologii wzroku, co zdecydowanie potęguje efekt uczenia się osób dorosłych.

Przeprowadzenie przez trenera działań wdrożeniowych, które są naszym unikatowym zestawem narzędzi wzmacniających efekt szkolenia. Na 1 dzień szkoleniowy przypadają 2 – 4 tygodnie działań wdrożeniowych.


Bazujemy na ponad 15 latach praktycznych doświadczeń sprzedażowych, menedżerskich i trenerskich, dzięki czemu stosujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania, które w szybkim tempie zwiększają sprzedaż. Nasi trenerzy, to osoby z kilku i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim w obszarach sprzedaży i zarządzania.

Ponieważ znamy skuteczność ®TAO sales naturalnie, bardzo mocno promujemy podejście SUCCESS FEE.

Chcesz dowiedzieć się więcej?